Cursus:

Regie behouden bij Complexe Scheiding

Regie behouden bij complexe scheidingen (LIVE)

Kosten:

€ 395,00 btw vrij voor de 3 modules, 9 punten informeel leren SKJ 

€ 145,00 btw vrij, per module, 3 punten informeel leren SKJ 

 • inclusief documentatie en bij de hele cursus het boek in 10 stappen Relaxed Ruziemaken van Joyce Korver
 • inclusief je eigen conflictstijlanalyse

Cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers, vanaf 10 deelnemers in company mogelijk

Data:

7 december 2021 09.30 – 16:30

16 december 2021 13:00 – 17:00

Locatie:

Beusichem / Geldermalsen

Van welke complexe scheiding lig jij als professional wakker?     

Ken je dat, je hebt als professional een paar tegenover je zitten dat elkaar maar blijft bevechten. Het lijkt wel op “ schieten vanuit de loopgraven.

Aan jou de uitdaging om ervoor te zorgen dat zij weer samenwerkende ouders worden. Dat kan een vraag zijn geweest van de rechtbank, een van beide ouders, een bezorgde leerkracht of noem maar op. Hoe dan ook, het is jouw taak om ouders weer on speaking terms te krijgen.

Het is een mooie missie. Ex-partners die na de scheiding blijven samenwerken als ouders.

En toch. Er is een categorie ouders die dit gewoon niet voor elkaar krijgt. De wonden van de scheiding zijn te diep. Boosheid, wrok, pijn of angst hebben de overhand  

Leerdoel is om de destructieve dynamiek en communicatie in complexe echtscheidingen te doorgronden. Om je boven de situatie en de ouders te positioneren en de vaardigheden te ontwikkelen om deze destructieve communicatie om buigen naar een oplossingsgerichte communicatie in het belang van de kinderen. 

Je leert standpunten om te buigen naar belangen. 

Je leert gespreksvaardigheden en technieken uit het mediationvak.

Wat leer je?

In deze module leer je om een korte taxatie te maken van het conflict en passende interventies te kunnen plegen. Deze interventies zijn gebaseerd op mediationtechnieken 

Je krijgt oog voor de indicatoren die van invloed zijn op het ontstaan of voortbestaan van een conflictscheiding, o.m.:

 • Negatieve oplossingsstrategie
 • Destructieve communicatiepatronen
 • Kinderen worden door ouders betrokken bij hun conflict

Toepassen van adequate interventietechnieken

 • Escalatieladder van Glasl
 • De kunst van het vragen stellen 
 • Van standpunten naar belangen

In deze module krijg je tools om deskundig en relaxed om te gaan met lastig gedrag:

Je leert een goede werkrelatie tot stand te brengen door:

 • Oog te hebben voor de verwijzing en aanmeldingsroute van ouders. 
 • Meerzijdige partijdigheid te kunnen tonen
 • Erkenning voor de onderliggende angsten en krenking
 • Inzicht in de dramadriehoek
 • De vaardigheid van oplossingsgerichte communicatie

Bij klachten:

 • Soorten klachten te kunnen onderscheiden
 • Erkenning voor de onderliggende behoefte
 • Inzicht in en reflectie op de impact van de klacht op de eigen emoties
 • Bevordering van de condities voor bemiddelbaarheid van de klacht

In deze module leer je om te gaan met emotionele conflicten. Conflictsituaties brengen emoties met zich mee bij alle betrokkenen. Als professional heb je ook te maken met de persoonlijke impact hiervan. 

Het vormt dus een uitdaging om zonder oordeel en met invoelingsvermogen de eigen emoties te reguleren en een goede balans te handhaven tussen afstand en nabijheid. 

Onderwerpen:

 • Communicatie deuren
 • Inzicht in en reflectie op de impact van het conflict
 • Inzicht in de werking van het brein bij conflicten
 • Herkennen van de rode knoppen bij jezelf en bij de ander
 • Inzicht in psychologische processen bij verlies, rouw en emotionele problemen

Meld je aan voor..

Cursus Regie behouden bij Complexe Scheiding
Enkel Module 1
Enkel Module 2
Enkel Module 3

Contact opnemen?