Training:

Expert Complexe Scheiding

Opleiding Expert Complexe Scheiding (36 SKJ punten)

Het werken met ouders in conflictscheidingen (vechtscheidingen) is lastig. Als er kinderen in de knel zijn geraakt heb je als professional een breed scala aan kennis en vaardigheden nodig om in te kunnen zetten. Deze grondige verdiepingstraining leidt op tot Expert Complexe Scheiding en is vooral bedoeld voor professionals die al ervaring hebben met complexe scheidingen.

Het programma bestaat uit 8 modules van 3:00 uur. 36 SKJ punten formeel leren totaal, bij het missen van een module: punten naar rato.

Cursus wordt in company gegeven. (kosten op aanvraag)

Geen BTW verschuldigd, beide trainers zijn CRKBO geregistreerd.

Wat leer je?

Om in een vroegtijdig stadium de signalen van een naderende vechtscheiding te herkennen zodat de juiste interventie kan worden ingezet. Destructief gedrag en zeer problematisch gedrag bij ouders om te buigen.

Wat kun je na het volgen van deze opleiding :

 • Het opstellen van een conflictanalyse
 • Op basis van de conflictanalyse een plan van aanpak te maken om hulp te bieden aan ouders en kinderen.
 • Een ouderschapsplan te maken op basis van “schotten” oftewel parallel ouderschap
 • Op methodische wijze relaxed en deskundig om te gaan met klachten en dilemma’s
 • Een antenne ontwikkelen inzake klachtgevoeligheid van complexe scheidingen
 • Het beleggen van een moreel beraad en het bewaken van de kwaliteit- en beroepsstandaard te bewaken.

Welke tools ga je krijgen:

Het programma biedt verdieping op een aantal thema’s inzake de positionering als expert onder andere door het leren van:

 • Mediation technieken
 • Systemische interventies
 • De kunst van het goede en rake vragen stellen
 • Het oplossingsgericht werken
 • Het ombuigen van een dramadriehoek tot een winnaarsdriehoek
 • Het verkrijgen van commitment van ouders

Hoe gaat de opleiding in zijn werk:

We gebruiken de volgende werkvormen:

 • Werken met trainingsacteurs
 • Rollenspel, oefening in intervisie en moreel beraad
 • Consultatie en Coaching op casuïstiek
 • Reflectie: het vergroten van inzicht in de dynamiek van het conflict zorgt voor meer bewuste positionering en zelfvertrouwen
 • We maken gebruik van bestaande (geanonimiseerde) situaties
 • Na afloop van iedere module maak je een reflectieverslag gebaseerd op een bestaande casus.

Trainers

Beide trainers zijn gepokt en gemazeld in de complexe scheiding. Shirley Fehr als manager in de JGGZ en de Jeugdhulpverlening, jurist, mediator en trainer/teamcoach. Joyce Korver als advocaat – mediator, docent mediation en lid van de expertgroep complexe scheiding.

Accreditatie registerplein

Programma

Onderwerpen

 • Schakelen vanuit het juiste brein
 • Herkennen rode knoppen
 • Herkennen conflictstijlen
 • Strategisch inzetten conflictstijlen
 • Ons brein in 3 delen Theoretische uitleg Oefeningen 
 • Conflictstijlen en Rode knoppen 
 • Casus met rollenspel 
 • Schakelen tussen de diverse conflictstijlen
 • Huiswerk 

Onderwerpen

 • Verandering focus van klachtgericht naar oplossingsgerichte communicatie
 • Oplossingsgerichte vragen
 • Circulaire vragen
 • Rake vragen
 • Uitleg paradigmashift van klachtgericht naar oplossingsgericht
 • Welke vragen in welke fase/context
 • Oefenen
 • Uitleg en toepassing oplossingsgerichte vragen
 • Huiswerk 
 • Inschatting betrokkenheid ouder(s) en de bereidheid tot gedragsverandering
 • Verhogen betrokkenheid ouder(s) en de bereidheid tot gedragsverandering
 • Factoren die van invloed zijn:  Aanmeldingsroutes en mandaat van de ouder(s):
 • Als bezoeker, Als klager, Als klant
 • Begrip neutraliteit
 • Uitleg mandaat van de professional (initiële en circulaire mandaat)
 • Mandaat van de ouder(s) (bevoegdheden)
 • Roos van Leary
 • Presentatie ouder(s) Bezoeker, klager, klant
 • Eigen beleving
 • Interventiemogelijkheden
 • Oefenen
 • Huiswerk

Onderwerpen:

 • Het in een vroegtijdig stadium herkennen van de signalen van een naderende vechtscheiding zodat tijdig de juiste interventie kan worden ingezet.
 • Aan de hand van een theoretische onderbouwing verwerven deelnemers kennis over de factoren die een vechtscheiding in de hand werken. 
 • Deelnemers leren een risico analyse op te stellen met gebruik van de praatplaten van platform Kees. 
 • Uitleg escalatieladder van Glasl
 • Bespreking escalerende factoren
 • Herkennen factoren die invloed hebben op het al dan niet ontaarden van een scheiding in een vechtscheiding.
 • Gespreksvaardigheden
 • Huiswerk

Onderwerpen:

 • Psychisch geweld volgens DSM5
 • Het SENSOA-vlaggensysteem in het kader van psychisch geweld
 • Meerzijdig partijdige gesprekken kunnen voeren met partners
 • Uitwerken parallel ouderschap in ouderschapsplan
 • Theorie Psychisch geweld en SENSOA-vlaggensysteem 
 • Meerzijdig partijdige gespreksvoering
 • Van dramadriehoek naar winnaarsdriehoek 
 • Ouderschapsplan voor parallel ouderschap 
 • Huiswerk

Onderwerpen:

 • Klachtrecht en Tuchtrecht
 • Klachtgevoeligheid van complexe scheidingen
 • Dilemma’s 
 • Moreel beraad en beroepscode
 • Uitleg Beroepscode en Tuchtrecht
 • Uitwisseling beeldvorming
 • Vervolg uitleg Beroepscode en tuchtrecht 
 • Uitwisseling beleving
 • Moreel relevant, probleem, kwestie of dilemma?
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Huiswerk

Onderwerpen:

 • Ervaringen deelnemers met het onderwerp inventariseren
 • Wanneer is sprake van zeer problematisch gedrag
 • Omgaan met cliënten met een diagnos
 • Impact op de beleving en positionering van de jeugd- en gezinswerker
 • Aanwezigheid steunend netwerk tijdens de contacten
 • Psycho-educatie 
 • Welke invloed (ook juridisch) kan het gedrag hebben op de overeenkomst
 • Inzet ervaringsdeskundigen
 • Omgaan met het gedrag
 • en uitwisseling over eigen ervaringen
 • Casuïstiek bespreken en handelingsmogelijkheden
 • Huiswerk

Onderwerpen:

 • Onderwerpen
 • Interventies bij Bezoeker, Klager, Klant – relatie
 • In beweging brengen wat vast zit
 • Systemische interventies  
 • Wendbaarheid in gespreksvoering oefenen
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Huiswerk
Aanmelden voor opleiding

Contact opnemen?