Coaching on the Job

Uit de wind

Soms is een casus zo lastig dat je er een paar extra ogen voor nodig hebt. Kies dan voor Coaching on the job. Dit is een intensieve vorm van begeleiding. Je kunt ons laten invliegen bij een lastige casus. We schuiven aan en begeleiden samen met jou de ouders. Vooraf bespreken we uitgebreid de casus en achteraf bespreken we wat we hebben gedaan en geven we je tips en tricks.

  • De coaching vindt plaats op de werklocatie en is gericht op de persoonlijke (door-)ontwikkeling van een professional.
  • Coaching on the job geeft je handvatten om de regie te houden in een lastige casus. Je ontwikkelt extra competenties of wordt nog meer deskundig in de competenties die je al hebt. Je leert effectieve interventies te ontwikkelen om je lastige casus tot een goed eind te brengen.
  • Wij gaan een stap verder dan het gebruikelijke Coaching on the job en combineren coaching on the job met working on the job. We bieden a.h.w. een masterclass tijdens het werken met cliënten in complexe scheidingssituaties. Ook de client wordt in de proces meegenomen door een transparante uitleg van de aanpak en de rolverdeling van de professional en de coach.

Voorbeeld van een casus waarbij deze vorm van coaching goed bruikbaar is: Ouders willen absoluut niet meer aan tafel met elkaar. (zie video)

In deze specifieke situaties combineren we oplossingsgericht werken met sturing door middel van richtinggevende vragen. Cliënten die diep zijn geraakt, kapselen zich in, zorgen dat ze hun dekking niet meer laten zakken. Eerder heeft het leven ze overvallen en een diepe groef in hun vertrouwen aangebracht. Elke vorm van druk roept een verscherpte waakzaamheid op. Het zal hen niet meer gebeuren dat ze worden overvallen!

  • Het ombuigen van destructief gedrag naar constructief gedrag in fasen biedt kansen. Zo kun je bijvoorbeeld systematische desensitisatie toepassen. Dus een proces waarin de emotionele respons vermindert na herhaalde blootstelling aan de gevreesde situatie (zoals in elkaars nabijheid in 1 ruimte zitten).
  • Wij hebben een aanpak in (3 fases) in de praktijk ontwikkeld waarmee wij ook zelf werken in onze praktijk en in situaties waarin we coaching on the job bieden aan professionals tijdens het live werken met hun cliënten.
  • Wij bieden deze vorm van coaching als maatwerk aan en bespreken dit bij de start de aanpak uitgebreid en stemmen de verwachtingen af.

Contact opnemen?