Privacy Policy2018-05-21T08:01:17+00:00

Privacyverklaring Kind uit de Wind

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn:

  • Joyce A. Korver van Korver Mediation, Einde 8, 4112 JA  Beusichem.
  • Shirley E. P. C. Fehr,  Van Dam van Isseltweg 9, 4191KC Geldermalsen.

Ieder van ons is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Joyce Korver is verantwoordelijk voor de verwerking van privacy gegevens die je aan haar verstrekt. Shirley Fehr is verantwoordelijk voor de verwerking van privacy gegevens die je aan haar verstrekt. Beiden zijn wij verantwoordelijk voor de privacy gegevens die je via de website of onze trainingen verstrekt.

Kind uit de Wind verwerkt de persoonsgegevens die we van u – of in het geval van een training voor professionals – die wij van uw werkgever ontvangen. Het gaat om gegevens die we ontvangen bij aanmelding of tijdens training of begeleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, betalingsgegevens, uw feedback over de training en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Kind uit de Wind persoonsgegevens in het kader van uw training, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond.

Kind uit de Wind gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training;
  • het verzorgen van de door u gekozen training;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op Kind uit de Wind rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Bij trainingen voor professionals kan – indien dat met uw werkgever is overeengekomen – Kind uit de Wind informatie over uw aanwezigheid bij de training verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan accreditatieorganisaties. Kind uit de Wind zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Kind uit de Wind of indien Kind uit de Wind daartoe wettelijk verplicht is.

Voor het opstellen van bijvoorbeeld persoonlijkheidsvragenlijsten werken wij met software die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens. Wij spannen ons in om te realiseren dat de leveranciers zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases tenzij u ons daarvoor toestemming geeft. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen 6 weken door ons worden behandeld.

We bewaren de gegevens tijdens de looptijd van de training. Daarna worden ze in een archief opgeslagen, zodat u daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken en om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is minimaal 7 jaar. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verwijderen de gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt.

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op onze website te delen. Dit kan door middel van social media buttons. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons: Facebook, LinkedIn, YouTube. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door de social media kanalen.

Kind uit de Wind kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Kind uit de Wind, mei 2018