jeugdprofessionals & wijkcoaches2019-10-16T08:13:13+00:00

Trainingen voor:

JEUGDPROFESSIONALS & WIJKCOACHES

Module 1:

Training Gevolgen echtscheiding op kinderen en jongeren

Doelstelling:

Na het volgen van deze training heeft u kennis vàn en inzicht ìn de gevolgen van echtscheiding voor kinderen en jongeren in de verschillende ontwikkelingsfases. U herkent de signalen en heeft handvatten om hier mee om te gaan. Bij complexe scheidingen kunnen kinderen en jongeren problemen gaan krijgen in hun ontwikkeling. U krijgt inzicht in deze problematiek en wanneer deze een belemmering gaan vormen in de ontwikkeling van het kind of de jongere.

Duur:

1 dagdeel van 4 uur

Materiaal:

Hand-outs waarin inhoudelijke informatie op basis van de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut wordt gegeven

Aantal deelnemers:

Maximaal tussen 12 en 16 deelnemers

Module 2.A:

Communiceren met gescheiden ouders (basis, 1 dagdeel)

Doelstelling:

Na het volgen van deze training herkent u de onderdelen van moeizaam verlopende communicatie tussen gescheiden ouders.  U bent in staat om patronen te ontdekken en hierin te kunnen sturen. Hierbij blijft u zelf aan het roer om op deze wijze het belang van het kind te kunnen dienen vanuit uw rol en positie.

Duur:

1 dagdeel van 4 uur (onderdeel van een training van 3 dagdelen, echter ook apart te volgen).

Materiaal:

Hand-outs waarin inhoudelijke informatie op basis van de richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut wordt gegeven.

Aantal deelnemers:

Maximaal 12 deelnemers (gezien het interactieve karakter).

Module 2.B:

Communiceren met gescheiden ouders en kinderen/jongeren (verdieping, 2 dagdelen)

Doelstelling:

Na het volgen van deze training herkent u de onderdelen van moeizaam verlopende communicatie tussen gescheiden ouders. U bent in staat om patronen te ontdekken met name ook destructieve patronen. Verder bent u in staat om in uw contacten met beide ouders aan hen te spiegelen welk beroep zij hierbij op u doen (c.q. u trachten in hun kamp te trekken). U kunt hierbij aangeven wat u anders wilt teneinde het belang van hun kind te kunnen dienen vanuit uw rol en positie. Tevens kunt u in uw gesprekken met het kind/jongere begrip tonen voor hun (lastige) positie, hun loyaliteitsconflict en een luisterend oor hebben voor hun wensen. In uw gesprekken met ouders kunt u aangeven wat u signaleert in het gedrag van hun kind/jongere (zonder de vertrouwelijkheid in het geding te laten zijn).

Duur:

2 dagdelen (met huiswerk-opdracht  in de tussenliggende periode). Onderdeel van een training van 3 dagdelen, apart te volgen, maar verdient de voorkeur om eerst dagdeel 1 (basis) te hebben gevolgd.

Materiaal:

Hand outs en verwijzing naar literatuur.

Aantal deelnemers:

Maximaal 12 deelnemers (gezien het interactieve karakter van de training).

Module 3:

Juridische aspecten van echtscheiding (basis)

  1. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
  2. Rechten en plichten van gescheiden ouders
  3. Do’s and Don’ts als professional

Doelstelling:

Na het volgen van de training weet u waar u zich aan heeft te houden wat betreft het verschaffen van informatie aan gescheiden ouders. U weet wat een “uitzondering” op de regels kan zijn.

U weet welke risico’s u kunt vermijden. U ontvangt informatie over uitspraken die gedaan zijn door de Klachtencie’s en gepubliceerde tuchtrechtuitspraken door de Stichting KwaliteitsregisterJeugd (SKJ) aangaande dit onderwerp.

Duur:

1 dagdeel van 4 uur (onderdeel van een training van 2 dagdelen, apart te volgen).

Materiaal:

Hand outs met informatie over wet- en regelgeving en een aantal relevante uitspraken van de Klachtencie’s en tuchtrechtuitspraken SKJ die aansluit bij uw praktijksituatie.

Aantal deelnemers:

Minimaal 12 – maximaal 20 deelnemers.

Module 4:

Juridische aspecten van echtscheiding (verdieping)

  1. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
  2. Rechten en plichten van gescheiden ouders

Doelstelling:

Na het volgen van de training weet u waar u zich aan heeft te houden wat betreft het verschaffen van informatie aan gescheiden ouders en hun vertegenwoordigers. U weet wat een “uitzondering” op de regels kan zijn. U weet welke risico’s u kunt vermijden. Er wordt verdiepend ingegaan op uitspraken die gedaan zijn door de Klachtencie’s en gepubliceerde tuchtrechtuitspraken door de Stichting KwaliteitsregisterJeugd (SKJ) aangaande dit onderwerp. Tevens wordt u een model aangereikt voor het houden van een Moreel beraad wat als steun- en hulpmiddel gebruikt kan worden in praktijksituaties waarin u een botsing van (voor u even zwaar wegende) waarden ervaart. In een praktische oefening kunt hiermee reeds kennis maken aan de hand van een door u ingebrachte casus of in de training beschikbare casus.

Duur:

1 dagdeel van 4 uur (onderdeel van een training van 2 dagdelen, apart te volgen, maar het verdient de voorkeur om beide onderdelen van de training te volgen voor optimaal leerrendement).

Materiaal:

Hand outs met informatie over wet- en regelgeving en een aantal relevante uitspraken van de Klachtencie’s en tuchtrechtuitspraken SKJ die aansluit bij uw praktijksituatie.

Aantal deelnemers:

Minimaal 12 – maximaal 20 deelnemers.

Nadrukkelijk advies:

Eerst volgen van basis 1 training.

Module 5:

Casuïstiek-bijeenkomsten

Doelstelling:

Op methodische (middels een intervisie-model) wijze wordt de door u ingebrachte casus besproken.

  1. U wordt gestimuleerd om op reflectieve wijze uw handelen en de effectiviteit van uw handelen en interventies nader te onderzoeken.
  2. U ontvangt advies om valkuilen te signaleren en uw handelen te verbeteren.
  3. U maakt kennis met de oplossingsgerichte communicatie (cq. vragen stellen).

Duur:

bijeenkomsten van 4 uur.

Materiaal:

maximaal 8 deelnemers.

Joyce Korver

30 jaar advocaat en sinds 1993 vFAS-mediator en MfN registermediator (DNV-gecertificeerd) Zij begeleidt partners in crisis in het traject Scheiden of Blijven? en als scheidingsmediator. Zij is forensisch mediator/ouderschapsonderzoeker bij rechtbank en gerechtshof en trainer Kinderen uit de Knel. Daarnaast is zij arbeidsmediator en coach Repairing Balance.

korvermediation.nl

Shirley Fehr

Zeer ruime ervaring met kinderen op het snijvlak van recht en hulpverlening. Jurist, mediator en dramatherapeut. werkzaam als regiomanager in de jeugdhulpverlening. Trainer kinderen uit de Knel en coach.

intercollegiaal.nl

Contact opnemen?